Bericht van dank van Stichting Sumbing Subir voor de donatie om kinderen met schisis de kans op een gezonder leven te geven.